Beepearli mesilaste suira loomisel on põhifookuseks inimese tervisele kasulik olla kõige naturaalsemal ja holistilisemal viisil. Tehes seda kõike looduskeskonda säästes ja arvestades.

Blogi

  -    -  Blogi (Page 2)

Suir on üks kõige täisväärtuslikemast looduses leiduvatest toitainetest. See sisaldab ligikaudu 250 biloogiliselt aktiivset ühendit inimese heaolule ja immunsüsteemi tugevana hoidmisel. Kõige huvitavam aspekt suira puhul on see, et vaatamata praegusele teadlaste huvile, kes uurivad mesilaste mikrobioomi, ei tea me täpselt, millised mikroobide liigid juhivad õietolmu muutumist suiraks, ega täpselt kuidas. Kuigi suir